Voor geïnteresseerde ouders


Bent u geïnteresseerd in onze school?

Daar zijn we heel blij mee!

U kunt altijd een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.

Heeft u besloten uw kind op Jenaplan IKC Donatushof aan te melden?
We zijn blij met uw vertrouwen in onze school!

Sinds het ingaan van de Wet op Passend Onderwijs vanaf 1 augustus 2014, is de aanmeldprocedure als volgt.

1. Als u uw kind op onze school wil aanmelden, vul dan onderstaand aanmeldingsformulier in. U kunt het aanmeldingsformulier op school afgeven of mailen naar donatushof@delinge.nl.

2. We nodigen u uit voor een intakegesprek wanneer uw kind minimaal 3 jaar en 9 maanden oud is. Tijdens dit gesprek bespreken we de ontwikkeling van uw kind. Deze informatie is belangrijk, omdat we dan kunnen bespreken hoe we gaan samenwerken, welke begeleiding uw kind nodig heeft én of wij die als school kunnen bieden.

3. Samen met u beoordelen we of onze school de zorg kan bieden die bij uw kind past. Meestal is dit het geval en kunnen we uw kind inschrijven. U ontvangt hiervoor een inschrijfformulier.

4. Een enkele keer is er meer zorg nodig. Dan onderzoeken we of uw kind het best op zijn plek is op onze school of op een andere school binnen de regio. Dit onderzoek kan zes tot tien weken duren.

 

Please activate some Widgets.