Kinderraad


De kinderraad komt 4 keer per jaar bij elkaar en bespreekt allerlei punten met de directie. Het betreft onderwerpen die leven bij kinderen in de stamgroep en onderwerpen waarbij we als team de input van kinderen goed kunnen gebruiken. Voorbeelden van onderwerpen zijn duurzaamheid, het speelplein en het spelen op het plein, zorg voor gezamenlijke ruimtes, organiseren van activiteiten door kinderen, etc.
De kinderraad bestaat uit kinderen van groep 5 tot en met groep 8: uit iedere stamgroep 5-6 en 7-8 groep zitten er twee vertegenwoordigers in de kinderraad.

Bij de start van het nieuwe schooljaar is er in alle midden- en bovenbouwgroepen aandacht voor de Kinderraad en worden er nieuwe kinderen gekozen om zitting te nemen. We zorgen voor een mix van ervaren en nieuwe kinderen om ook in de Kinderraad van elkaar te leren. De leden van de Kinderraad brengen verslag uit van hun overleg en nemen input mee door op bezoek te gaan in stamgroep 1-2 en 3-4.

De kinderraad is in gesprek met de directie op donderdagochtend, van 8.30 uur – 9.15 uur.


 

 

 

Please activate some Widgets.