Kinderraad


De kinderraad komt 10 keer per jaar bij elkaar en bespreekt allerlei punten met de directie.
De kinderraad bestaat uit kinderen van groep 5 tot en met groep 8: uit iedere midden- en bovenbouwgroep zit één vertegenwoordiger in de kinderraad.

Bij de start van het nieuwe schooljaar is er in alle midden- en bovenbouwgroepen aandacht voor de Kinderraad en worden er nieuwe kinderen gekozen om het komende jaar zitting te nemen.

De kinderraad is in gesprek met de directie op donderdagochtend, van 8.30 uur – 9.15 uur. Dit schooljaar zijn de vergaderingen op 12 september, 10 oktober, 14 november, 16 januari, 20 februari, 19 maart, 23 april, 28 mei en 25 juni.

verslagen Kinderraad 2019-2020

 

 

 

Please activate some Widgets.