Bibliotheek op school


Bibliotheek op school (dBos)

 

‘Ik wist niet dat er zoveel gedachten waren,’ zei de vlieg, toen de mug de laatste bladzijde omsloeg.  Mensen kunnen niet vliegen, en muggen en vliegen niet lezen. Maar in een boek is alles mogelijk, want boeken openen werelden en lezen geeft je vleugels.

In januari 2022 openden we op Donatushof de bibliotheek op school genaamd ‘het boekenbos’.
De Bibliotheek op school stimuleert duurzame samenwerking voor leesbevordering tussen bibliotheken en basisscholen. Er wordt gezorgd voor een uitnodigende leesomgeving op school met een gevarieerde en actuele collectie in de schoolbibliotheek.

Het succesvol kunnen zijn van dBos betekent betrokkenheid van veel partijen. Zo maken we gebruik van de expertise van twee medewerkers van bibliotheek Gelderland.  Een ouderwerkgroep zorgt onder andere voor het begeleiden van het kiezen van boeken, het uitlenen en het in orde maken van de wekelijkse wisselcollectie. Een groep kinderen uit stamgroep 5,6 en 7,8 wordt opgeleid tot ‘boswachter’, om een deel van de taken van de ouderwerkgroep ook uit te kunnen voeren. Stamgroepleiders zijn betrokken bij leesbevorderende activiteiten in de stamgroep. Een drietal collega’s volgde een scholing om als leesconsulent hierbij een voortrekkersrol in te nemen. 

Wie leest, heeft de wereld aan zijn voeten. (Voor)lezen ligt aan de basis van de taal- en leesontwikkeling van kinderen en aan de kansen die zij krijgen op school en in de maatschappij. Lezen verruimt ons denken, leert ons om anderen beter te begrijpen en vergroot ons welzijn. 

Door de aanwezigheid van dBos op Donatushof is er alle ruimte om veel nieuwe werelden voor alle kinderen te openen! 

 

Please activate some Widgets.