Peutergroep Het Olifantenbos


Spelend leren
Een kind is van nature actief, nieuwsgierig én wil leren. Voor peuters valt er nog veel te ontdekken. Dit stimuleren we in peutergroep ‘het Olifantenbos’ van Jenaplan IKC Donatushof waar kinderen van 2 tot 4 jaar samen spelen en leren. Net als op de basisschool wordt in de peutergroep thematisch gewerkt. Kinderen worden uitgedaagd om ontdekkend en experimenterend hun mogelijkheden te ontplooien. De pedagogische medewerker draagt zorg voor een breed aanbod aan activiteiten.  Doelstelling voor alle peuters is een soepele overgang naar de basisschool.

Het Olifantenbos is gehuisvest op de dr. Hoijngstraat. Het heeft een groepslokaal grenzend aan een ruime hal. De peuters kunnen ook naar hartenlust bewegen in het speellokaal dat ook door de kleuters van het IKC gebruikt wordt. Voor het buitenspelen gaan de peuters naar hun ruime en gevarieerde buitenspeelplaats die grenst aan de speelplaats van de basisschool. Deze buitenspeelplaats maakt onderdeel uit van de Torteltuin, ons buurtspeelplein dat officieel geopend is op woensdag 13 juni 2018. De kinderen van 0-4 jaar maken gebruik van een eigen deel, dat zó is ingericht dat het voor deze jonge kinderen een veilige en uitdagende plek is om te spelen.

 

Verlengde peuteropvang
Bij het Olifantenbos is het mogelijk gebruik te maken van verlengde tijden voorafgaand of aansluitend aan de peutergroep.  De openingstijden van verlengde opvang worden afgestemd op de behoefte van ouders. De minimale afname voorafgaand aan de peutergroep is een half uur, voor de aansluitende lunch wordt 1 uur gerekend.

Samen aan het werk
Vier maal per jaar organiseren we tijdens de zogenaamde koffie/thee ochtenden, bedoeld voor de kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s). Er vindt een gezamenlijke activiteit plaats die aansluit op het actuele thema van de groepen. Het is een mooie gelegenheid om mee te komen spelen met uw kind, om zo een indruk te krijgen wat er zoal in ‘Olli’ en ‘het Olifantenbos’ gebeurt. Ook kunt u op deze manier in contact komen met andere ouders/verzorgers.
We vragen u deze ochtenden geen oudere broertjes en/of zusjes mee te brengen.
De ochtenden zijn van 11.00 uur tot 11.30 uur. 
I.v.m. Corona hebben deze momenten vanaf december 2020 geen doorgang kunnen vinden, we hopen dit in schooljaar 2021 – 2022 weer op te kunnen pakken! 

Inloopochtend
Naast de mogelijkheid voor ouders/verzorgers van nieuwe kinderen om spontaan of op afspraak een kijkje te kunnen nemen in de groep van het kinderdagverblijf ‘Olli’ en peutergroep ‘het Olifantenbos’ kunt u een inloopochtend bezoeken. De pedagogisch medewerkers zijn op dat moment in de gelegenheid om vragen te beantwoorden en het doel van activiteiten toe te lichten. De inloopochtenden zijn voor nieuwe kinderen van 0-4 jaar en ouders een mooi moment een indruk te krijgen van wat er in de groepen gebeurt.
U bent van harte welkom op de inloopochtenden tussen 8.45 uur en 11.00 uur.
I.v.m. Corona hebben deze ochtenden vanaf december 2020 geen doorgang kunnen vinden, we hopen dit in schooljaar 2021 – 2022 weer op te kunnen pakken! 

Team peutergroep
Lisette, Mientje en Patrick zijn de vaste gezichten in peutergroep Olifantenbos. 

Meer informatie

    

Please activate some Widgets.