Peutergroep Het Olifantenbos


Spelend leren
Een kind is van nature actief, nieuwsgierig én wil leren. Voor peuters valt er nog veel te ontdekken. Dit stimuleren we in peutergroep ‘het Olifantenbos’ van Jenaplan IKC Donatushof waar kinderen van 2 tot 4 jaar samen spelen en leren. Net als op de basisschool wordt in de peutergroep thematisch gewerkt. Kinderen worden uitgedaagd om ontdekkend en experimenterend hun mogelijkheden te ontplooien. De pedagogische medewerker draagt zorg voor een breed aanbod aan activiteiten.  Doelstelling voor alle peuters is een soepele overgang naar de basisschool.

Het Olifantenbos is gehuisvest op de dr. Hoijngstraat. Het heeft een groepslokaal grenzend aan een ruime hal. De peuters kunnen ook naar hartenlust bewegen in het speellokaal dat ook door de kleuters van het IKC gebruikt wordt. Voor het buitenspelen gaan de peuters naar hun ruime en gevarieerde buitenspeelplaats die grenst aan de speelplaats van de basisschool. Deze buitenspeelplaats maakt onderdeel uit van de Torteltuin, ons buurtspeelplein dat officieel geopend is op woensdag 13 juni 2018. De kinderen van 0-4 jaar maken gebruik van een eigen deel, dat zó is ingericht dat het voor deze jonge kinderen een veilige en uitdagende plek is om te spelen.

 

Verlengde peuteropvang
Bij het Olifantenbos is het mogelijk gebruik te maken van verlengde tijden voorafgaand of aansluitend aan de peutergroep.  De openingstijden van verlengde opvang worden afgestemd op de behoefte van ouders. De minimale afname voorafgaand aan de peutergroep is een half uur, voor de aansluitende lunch wordt 1 uur gerekend.

Inloopochtend kennismaking opvang en peutergroep
Voor bekende maar zeker ook voor nieuwe ouders die op zoek zijn naar kinderopvang bent u van harte welkom om een van onze inloopochtenden te bezoeken.  Een mooi moment om een indruk te krijgen van wat er in de opvanggroepen gebeurt voor ouders en kinderen. De pedagogisch medewerkers zijn op dat moment in de gelegenheid om vragen te beantwoorden en eventueel een klein rondje te lopen om zowel een indruk te krijgen van de afdeling opvang als onderwijs.
U bent van harte welkom op de inloopochtenden tussen 8.30 uur en 11.00 uur.
22 september, 20 oktober, 24 november, 15 december, 26 januari, 23 februari, 23 maart, 20 april, 25 mei, 22 juni

Kom in onze kring
Vier maal per jaar organiseren we tijdens de zogenaamde koffie/thee ochtenden, bedoeld voor de kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s). Er vindt een gezamenlijke activiteit plaats die aansluit op het actuele thema van de groepen. Het is een mooie gelegenheid om mee te komen spelen met uw kind, om zo een indruk te krijgen wat er zoal in ‘Olli’ en ‘het Olifantenbos’ gebeurt. Ook kunt u op deze manier in contact komen met andere ouders/verzorgers.
We vragen u deze ochtenden geen oudere broertjes en/of zusjes mee te brengen.

De “Kom in onze kring” ochtenden zijn van 8.30 uur tot 9.15 uur op:

Maandag 7 november, dinsdag 8 november en woensdag 9 november
Donderdag 19 januari en vrijdag 20 januari
Maandag 27 maart, dinsdag 28 maart en woensdag 29 maart
Donderdag 15 juni en vrijdag 16 juni 

Inloopochtend
Naast de mogelijkheid voor ouders/verzorgers van nieuwe kinderen om spontaan of op afspraak een kijkje te kunnen nemen in de groep van het kinderdagverblijf ‘Olli’ en peutergroep ‘het Olifantenbos’ kunt u een inloopochtend bezoeken. De pedagogisch medewerkers zijn op dat moment in de gelegenheid om vragen te beantwoorden en het doel van activiteiten toe te lichten. De inloopochtenden zijn voor nieuwe kinderen van 0-4 jaar en ouders een mooi moment een indruk te krijgen van wat er in de groepen gebeurt.
U bent van harte welkom op de inloopochtenden tussen 8.45 uur en 11.00 uur.

Team peutergroep
Lisette, Mientje en Patrick zijn de vaste gezichten in peutergroep Olifantenbos. 

Het vakantierooster voor  2022 – 2023
start van het nieuwe jaar op maandag 29 augustus 2022
Herfstvakantie: 24 t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie: 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Carnavalsvakantie: 20 februari t/m 24 februari 2023
Tweede paasdag maandag: 10 april 2023
Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart: 18 en 19 mei 2023
Tweede pinksterdag: maandag 29 mei 2023

Zomervakantie: 17 juli t/m 25 augustus 2023
 
*i.v.m. de Nijmeegse Vierdaagse wordt er afgeweken van de planning die voor Regio Zuid geldt.

Op woensdag 23 november is er een studiedag van Stichting de Linge en zijn de kinderen vrij.

Pedagogisch beleidsplan
Het pedagogisch beleidsplan kunt u hier inzien:  Pedagogisch Beleidsplan dagopvang de Linge maart 2023

Meer informatie
Op de website van Stichting de Linge vindt u alle informatie over inschrijven, tarieven, rekentool etc.
link: Informatie dagopvang, peutergroep en BSO

 

    

Please activate some Widgets.