Peuteropvang Het Olifantenbos


Spelend leren
Een kind is van nature actief, nieuwsgierig én wil leren. Voor peuters valt er nog veel te ontdekken. Dit stimuleren we in peutergroep ‘het Olifantenbos’ van Jenaplan IKC Donatushof waar kinderen van 2 tot 4 jaar samen spelen en leren. Net als op de basisschool wordt in de peutergroep thematisch gewerkt. Kinderen worden uitgedaagd om ontdekkend en experimenterend hun mogelijkheden te ontplooien. De pedagogische medewerker draagt zorg voor een breed aanbod aan activiteiten.  Doelstelling voor alle peuters is een soepele overgang naar de basisschool.

Het Olifantenbos is gehuisvest op de dr. Hoijngstraat. Het heeft een groepslokaal grenzend aan een ruime hal. De peuters kunnen ook naar hartenlust bewegen in het speellokaal dat ook door de kleuters van het IKC gebruikt wordt. Voor het buitenspelen gaan de peuters naar hun ruime en gevarieerde buitenspeelplaats die grenst aan de speelplaats van de basisschool. Deze buitenspeelplaats maakt onderdeel uit van de TorteltuinDe kinderen van 0-4 jaar maken gebruik van een eigen deel, dat zó is ingericht dat het voor deze jonge kinderen een veilige en uitdagende plek is om te spelen.

Verlengde peuteropvang
Bij het Olifantenbos is het mogelijk gebruik te maken van verlengde tijden voorafgaand of aansluitend aan de peuteropvang.  De openingstijden van verlengde opvang worden afgestemd op de behoefte van ouders. De minimale afname voorafgaand aan de peuteropvang is een half uur, voor de aansluitende lunch wordt 1 uur gerekend.

Kennismaking 
U bent van harte welkom eens een kijkje te komen nemen in onze opvanggroepen. Een mooi moment om een indruk te krijgen van wat er in de opvanggroepen gebeurt voor ouders en kinderen. Maak hiervoor een afspraak door een mailtje te sturen naar kdvdonatushof@delinge.nl. of olifantenbos@delinge.nl

Team opvang/BSO:
Patrick, Tamara, Amber, Naomi, Sandra, Shirley en Sabine (meewerkend coördinator) 

Het vakantierooster voor  2023 – 2024
Eerste schooldag: maandag 28 augustus 2023
Herfstvakantie: 16 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie: 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
De kerstvakantie start op vrijdag 22 december om 12.15u.
Carnavalsvakantie: 12 februari t/m 16 februari 2024
Tweede paasdag maandag: 1 april 2024
Meivakantie: 29 april t/m 10 mei 2024
Tweede pinksterdag: maandag 20 mei 2024
Zomervakantie: 8 juli t/m 16 augustus 2024

Op woensdag 24 april is er een studiedag van Stichting de Linge en zijn de kinderen vrij.

Pedagogisch beleidsplan
Het pedagogisch beleidsplan kunt u hier inzien:  Pedagogisch Beleidsplan Dagopvang KO De Linge versie maart 2023 (1)

Meer informatie
Op de website van Stichting de Linge vindt u alle informatie over inschrijven, tarieven, rekentool etc.
link: Informatie dagopvang, peutergroep en BSO

 

    

Please activate some Widgets.