Veelgestelde vragen belangstellende ouders


Is er een wachtlijst?
Nee hoor, er is geen wachtlijst.

Hoe kan ik mijn kind aanmelden?
U kunt het aanmeldingsformulier downloaden via Formulieren en invullen. U kunt het formulier vervolgens via mail of post aan ons toesturen, of even afgeven op school.

Wanneer moet het aanmeldingsformulier ingeleverd zijn?
Voor ons is het prettig als we op tijd weten hoeveel nieuwe kinderen instromen. Daarom vragen wij u uw kind aan te melden vóór het schooljaar waarin uw kind vier jaar wordt, het liefst voor de meivakantie. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van inschrijving.

Hoe ziet de intake-procedure eruit?
Wanneer uw kind ongeveer 3 jaar en 9 maanden is, wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Om kennis te maken en om te horen welke verwachtingen u en uw kind heeft ten aanzien van de school. Er wordt gesproken over de ontwikkeling van uw kind en er wordt een inschatting gemaakt van de (extra) zorg die uw kind mogelijk nodig heeft bij de start op school. Na dit gesprek wordt overgegaan tot de inschrijving. U ontvangt hiervoor tijdens het gesprek de bijbehorende formulieren.

Vlak voor of meteen nadat uw kind is gestart, vindt er een intakegesprek plaats tussen de ouders en de stamgroepleider. Dit intakegesprek is gericht op kennismaking en een goede overdracht vanuit de voorschoolse periode, zodat school en thuis zo goed mogelijk aansluiten.  Overdracht vanuit peuterspeelzaal en/of kinderdagverblijf heeft altijd al plaatsgevonden voordat uw kind start.

Wanneer horen wij wanneer het kind mag komen wennen?
Voorafgaand aan hun vierde verjaardag kunnen de kinderen kennismaken met hun stamgroep; zij zijn drie keer een dagdeel van harte welkom. De groepsleider van de stamgroep waarin uw kind geplaatst is, neemt een paar weken vóór de vierde verjaardag contact met u op. U kunt dan samen deze dagdelen plannen.

 

Please activate some Widgets.