Het team


Het team van Jenaplan IKC Donatushof bestaat in schooljaar 2022-2023 uit 41 mensen. De samenstelling is als volgt: 19 stamgroepleiders,  11 pedagogisch medewerkers, 1 directeur, 1 intern begeleider, 1 conciërge, 1 huishoudelijk medewerker opvang, 1 administratief medewerker, 3 onderwijsassistenten en 3 vakleerkrachten gymnastiek (waarvan 1 in vaste dienst en twee van PlaymoGym).  

 

 

Please activate some Widgets.