Het team


Het team van Jenaplan IKC Donatushof bestaat uit 40 mensen: 25 stamgroepleiders, 7 pedagogisch medewerkers, een intern begeleider, een conciërge, een administratief medewerkster, 2 onderwijsassistenten, drie vakleerkrachten gymnastiek en een directeur.

 

 

Please activate some Widgets.