Het team


Het team van Jenaplan IKC Donatushof bestaat in schooljaar 2023-2024 uit 40 mensen. De samenstelling is als volgt: 21 stamgroepleiders,  9 pedagogisch medewerkers, 1 directeur, 1 intern begeleider, 1 conciërge, 1 huishoudelijk medewerker opvang, 1 administratief medewerker, 3 onderwijsassistenten en 2 vakleerkrachten gymnastiek (waarvan 1 in vaste dienst en 1 van PlaymoGym).  

 

 

Please activate some Widgets.