Buurtspeelplein ‘de Torteltuin’


Buurtspeelplein ‘de Torteltuin’ locatie dr. Hoijngstraat

De opening van buurtspeelplein ‘de Torteltuin’ aan de Dr. Hoijngstraat op woensdag 13 juni 2018 was een feestelijke gebeurtenis! Het resultaat van een lange voorbereiding en het uitvoeren van een uniek plan. Een bijzondere samenwerking tussen tussen het Integraal Kindcentrum (met basisschool, peuterspeelzaal, kinderopvang en BSO) en buurtbewoners,  mogelijk gemaakt door vele subsidies en sponsoren.

Buurtspeelplein ‘De Torteltuin’ combineert en integreert een aantal zaken en dat maakt het een uniek plein!
• De speelgelegenheid is voor de kinderen in de buurt; in deze buurt is nauwelijks plek om te spelen. Het voorziet in een grote behoefte. Uiteraard zijn alle andere kinderen van harte welkom om te komen spelen!
• De speelgelegenheid is zó opgezet dat het alle kinderen uitdaagt veel te bewegen. Met alle kinderen bedoelen we ook echt alle kinderen; kinderen die gemakkelijk en minder gemakkelijk bewegen. Het belang van meer bewegen is bekend en hoeft niet verder toegelicht.
• De buurt is betrokken bij de totstandkoming en het ontwerp van het plan; het ontwerp wordt breed gedragen.
• De speelgelegenheid biedt alle kansen een groene ontmoetingsplek te worden voor buurtbewoners.
• De wijkagent heeft meegekeken en meegedacht; hij ziet veel mogelijkheden voor de (kinderen in de) buurt.
• Ons Integraal Kindcentrum is uiteraard betrokken bij de totstandkoming; de kinderen hebben de eerste ontwerpen gemaakt, de ouders hebben ouderavonden hierover bezocht en meegedacht.

Bijzondere aandacht is er gegeven aan het realiseren van een integrale toegankelijkheid van het plein. Er is samenwerking met het NSGK en de speeltuinbende gezocht op verschillende momenten voor, tijdens en na het realiseren van het plein.

Bij het ontwerp zijn we ervan uitgegaan dat voor alle kinderen een plek moet zijn in de speelruimte en dat iedereen het gevoel moet hebben dat ie erbij hoort. Hieronder volgt een korte toelichting op het plein algemeen en op enkele onderdelen in het bijzonder. De uitvoering is gebeurd onder toezicht zodat de toegankelijkheid voor iedereen is gewaarborgd.

Toegankelijkheid
Het buurtspeelterrein bij IKC Donatushof – locatie Dr. Hoijngstraat is vanaf twee zijden toegankelijk. De ingang aan de dr. Hoyingstraat en aan de dr. Rudolf van Oppenraaijstraat zijn voor rolstoelen toegankelijk en tevens dichtbij de parkeerplaatsen gelegen. In het ontwerp is rekening gehouden met de minimale padbreedte van 1200 mm. De bestrating zal aaneensluitend en vlak zijn en geen gevaar opleveren voor stoklopers.
Via de ‘hoofdstructuur’ zijn alle plekken op het plein te bereiken en ook het natuurspeelterrein (richting Klappenburgstraat) wordt zo aangelegd dat de meeste plekken goed bereikbaar zijn voor rolstoelen. Over het hele terrein bevinden zich veel zitplekken die vaak ook speelwaarde hebben (zoals bijvoorbeeld een zitring in het midden en een podium bij het voetbalveldje) en/of een border opsluiten. Het terrein bestaat uit verschillende ondergronden. Schaduw en zon wisselen elkaar af. Er staan al flink wat mooie bomen op het terrein die voor de nodige schaduw zorgen. De berging is goed bereikbaar voor rolstoelen en duidelijk zichtbaar en herkenbaar door de brede toegangsdeuren.

Bespeelbaarheid onderdelen
Alle speelplekken hebben een eigen duidelijk afgebakende plek. Dit is met name prettig voor kinderen met met een beperking in het autistisch spectrum of met adhd of een geestelijke beperking. Zij zullen de structuur in de ruimte waarderen en de rust die de indeling in plekken oplevert. In plaats van 1 groot plein met veel indrukken hoeven ze zich maar op een klein stukje tegelijk te concentreren. Kinderen kunnen zich ook even terugtrekken op een rustige plek wanneer ze daar behoefte aan hebben. Het vele groen maakt de ruimte eigenlijk voor iedereen rustgevender. De beplanting is zo samengesteld dat er in elk jaargetijde iets bloeit en/of mooi kleurt en/of lekker ruikt.

Buitenruimte kinderopvang en peutergroep
Dit terrein is speciaal ingericht voor kinderen tot 4 jaar. Daarbij is dus al rekening gehouden met de nog niet volledig ontwikkelde motorische vaardigheden van kinderen in die leeftijdsgroep. Verschillende bodemmaterialen zorgen voor meer uitdaging en geven meteen aan waar een bepaalde speelplek zich bevindt. De zandbak heeft een ingang die gelijk met het terrein voor het gebouw ligt dus is goed toegankelijk voor kinderen in een rolstoel.

Please activate some Widgets.