Buitenschoolse Opvang


Jenaplan IKC Donatushof biedt buitenschoolse opvang aan de kinderen die de basisschool bezoeken.
Zowel voorschoolse- als naschoolse opvang valt onder ons aanbod. De buitenschoolse opvang wordt gerealiseerd op locatie dr. Hoijngstraat.

Na een schooldag is het belangrijk dat uw kind even tot rust kan komen, net als thuis.
Op onze BSO kan elk kind zelf kiezen wat het wil doen. Wordt het knutselen, buiten spelen, spelletjes doen, lekker kletsen, lezen… of doet uw kind mee met een van de naschoolse activiteiten?

Kinderen worden betrokken bij het samenstellen van het programma en het zorgdragen voor een fijne sfeer op de BSO. Er vinden regelmatig gesprekken plaats met de kinderen aan de hand van vragen van de pedagogisch medewerkers, die ook zichtbaar in de groep hangen. Op eenzelfde wijze als op de basisschool wordt aandacht besteed aan de afspraken rondom respectvol omgaan met elkaar en het pestprotocol. Op deze manier wordt op het gehele IKC eenzelfde ‘taal’ gesproken.

Onze BSO heet ‘de Jungle’ en maakt gebruik van een eigen BSO-ruimte en vele andere ruimten binnen het IKC. Er wordt ook veel gespeeld in de ‘Torteltuin’. Een uitdagende, groene speelomgeving waar voor de kinderen die onze BSO bezoeken heel veel te ontdekken is. 

Flexibel & op maat
Jenaplan IKC Donatushof biedt buitenschoolse opvang aan in de uren voor en na school, in vakanties en op studiedagen. Bij onze BSO bent u flexibel in het afnemen van uren. De opvang sluit aan bij uw wensen. Wij kijken samen met u naar de mogelijkheden!

Wij bieden:

  • Opvang van 07:00 tot 18:00 uur – in overleg en bij voldoende aanbod vanaf 7.30 uur of na 18:00 uur –
  • Opvang tijdens schoolweken en vakantieweken
  • Voorschoolse opvang vanaf 1 uur per dag
  • Naschoolse opvang vanaf 2 uur per dag

Tarieven
Informatie over de actuele tarieven kunt u hier vinden tarieven BSO 

Er zijn verschillende situaties waarbij u recht heeft op tegemoetkoming in de kosten van de opvang (toeslagregeling kinderopvang). Hierover kunt u informatie vinden op de volgende website: informatie over toeslagen

Reken uit wat uw werkelijke kosten kinderopvang zijn met onze handige rekentool.

Locatie
Dr. Hoijngstraat 5
6681 XL Bemmel
0481 46 46 94
06 30866994

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar: bsodonatushof@delinge.nl

Team opvang
Amber, Mandy, Lisette, Patrick, Sabine en Tamara zijn de vaste gezichten in ‘de jungle’. 

Inschrijfformulier
Komt uw kind naar onze buitenschoolse opvang? Daar zijn we blij mee!

Informatie over het inschrijven en het inschrijfformulier vindt u op de website van de Linge: informatie inschrijven kinderopvang

Inspectierapport
De meest recente inspectierapporten zijn in te zien op de website van het landelijk register kinderopvang: landelijkregisterkinderopvang

 

 

 

 

 

Please activate some Widgets.