Buitenschoolse Opvang ‘Jungle’


Buitenschoolse Opvang ‘Jungle’
Jenaplan IKC Donatushof biedt buitenschoolse opvang aan de kinderen die de basisschool bezoeken.
We bieden buitenschoolse opvang aan tijdens schoolweken, in vakanties en op studiedagen.
Zowel voorschoolse- als naschoolse opvang valt onder ons aanbod. De buitenschoolse opvang wordt gerealiseerd op locatie dr. Hoijngstraat 5.

Na een schooldag is het belangrijk dat uw kind even tot rust kan komen, net als thuis.
Op onze BSO kan elk kind zelf kiezen wat het wil doen. Wordt het knutselen, buiten spelen, spelletjes doen, lekker kletsen, lezen… of doet uw kind mee met een van de naschoolse activiteiten?
We organiseren regelmatig activiteiten op het gebied van sport, cultuur en natuur. Denk hierbij aan voetballen, schilderen of toneel; er is voor elk wat wils. Samen met de kinderen kijken we welke activiteiten we gaan doen. Welke interesses hebben de kinderen en welke thema’s spelen er op school?

Kinderen worden betrokken bij het samenstellen van het programma en het zorgdragen voor een fijne sfeer op de BSO. Er vinden regelmatig gesprekken plaats met de kinderen aan de hand van vragen van de pedagogisch medewerkers, die ook zichtbaar in de groep hangen. Op eenzelfde wijze als op de basisschool wordt aandacht besteed aan de afspraken rondom respectvol omgaan met elkaar en het pestprotocol. Op deze manier wordt op het gehele IKC eenzelfde ‘taal’ gesproken.

Onze BSO heet ‘de Jungle’ en maakt gebruik van een eigen BSO-ruimte en vele andere ruimten binnen het IKC. Er wordt ook veel gespeeld in de ‘Torteltuin’. Een uitdagende, groene speelomgeving waar voor de kinderen die onze BSO bezoeken heel veel te ontdekken is. 

Praktisch
De Linge biedt buitenschoolse opvang aan in de uren voor en na school, in vakanties en op studiedagen. Wij kijken samen met u naar de mogelijkheden!
We bieden:

  • Opvang van 07:30 tot 18:00 uur, het hele jaar
  • Opvang al vanaf 2 uur per dag

De Linge biedt buitenschoolse opvang aan in de uren voor en na school, in vakanties en op studiedagen. Wij kijken samen met u naar de mogelijkheden!

Op de website van Stichting de Linge vindt u alle informatie over inschrijven, tarieven, rekentool etc.
link: Informatie dagopvang, peutergroep en BSO

Heeft u nog vragen over buitenschoolse opvang van De Linge? Neem contact op met ons bestuurskantoor via 026 – 3179933.

Locatie
Dr. Hoijngstraat 5
6681 XL Bemmel
0481 46 46 94
06 30866994

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar: bsodonatushof@delinge.nl

Team opvang/BSO:
Patrick, Tamara, Amber, Naomi, Sandra, Shirley en Sabine (meewerkend coördinator) 

VSO en BSO gesloten
Op de volgende momenten is de opvang gesloten:
Studiedag stichting de Linge         24 april
Eerste en tweede Kerstdag             
25 en 26 december
Tweede Paasdag                               1 april
Hemelvaartsdag                               9 mei
Tweede Pinksterdag                        20 mei

Pedagogisch beleidsplan
Het pedagogisch beleidsplan kunt u hier inzien:  Pedagogisch Beleidsplan Buitenschoolse Opvang Kinderopvang De Linge maart 2023 (1)

Certificaat klachtenvrij 2022
Dit certificaat wordt uitgereikt om aan te geven dat er in 2022 geen geschillen zijn ingediend bij de Geschillencommissie Kinderopvang Klachtenvrij 2022 BSO Donatushof

 

 

 

Please activate some Widgets.