Mediation


afbeelding mediationOp onze school betrekken we kinderen actief bij het oplossen van conflicten. Mediation zien we hiervoor als een waardevolle aanvulling op hetgeen we inzetten om zorg te dragen voor een prettige sfeer op school waarbij kinderen een actieve en positieve rol spelen.

Peer mediation is een vorm van mediation die op één belangrijk punt afwijkt van de meest voorkomende vorm van mediation; de bemiddelaar is een ‘gelijke’, zoals bijvoorbeeld een kind uit dezelfde groep. Op die manier helpt het ene kind de andere twee (of meer) met het oplossen van hun conflict.

Peer mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij twee of meer kinderen onder begeleiding van een aantal mediatoren gezamenlijk een oplossing zoeken voor hun conflict. Iedereen doet vrijwillig mee en de gesprekken vinden plaats volgens een stappenplan en in een vertrouwelijke sfeer.

Peer mediation kent een aantal voordelen:

  • De kinderen nemen zelf het initiatief;
  • Je behandelt elkaar respectvol;
  • Je laat elkaar uitspreken;
  • Je probeert de belangen van de ander te begrijpen en je houdt er rekening mee;
  • Je bedenkt samen de oplossing;
  • De oplossing komt op een door beide kinderen ondertekend papier te staan;
  • Na enkele weken kom je weer bij elkaar om te kijken hoe het dan gaat;
  • Kinderen leren belangrijke levenslessen door bewust met conflicten om te gaan.

Mediation wordt ingezet vanaf groep 5. In de bovenbouwstamgroepen ontvangen alle kinderen jaarlijks, in de periode tussen de zomervakantie en herfstvakantie 6 basislessen over mediationvaardigheden van de groepsleider. Na het afronden van deze lessen geven kinderen aan of ze mediator willen worden. Daarnaast geven kinderen aan welke kinderen uit hun stamgroep ze als een goede mediator zien; iemand bij wie ze zich prettig en veilig voelen om te helpen bij het oplossen van conflicten. Op basis van deze informatie wordt er door de groepsleiders een mediation team samengesteld. In het eerste jaar werden er kinderen uit groep 6,7 en 8 gekozen. Hierna worden er in principe alleen kinderen uit groep 6 geselecteerd. Zo bestaat de groep mediatoren altijd uit nieuwe kinderen en ervaren kinderen. Er wordt ook gezorgd dat het mediation team bestaat uit jongens en meisjes, in een zo eerlijk mogelijke verdeling. Natascha van Delft (stamgroepleider Populier) is geschoold om de mediation training te verzorgen. Het mediation team volgt jaarlijks een training van 4 dagdelen. Voor de rest van de basisschoolperiode worden zij ingezet als peer mediators. Tijdens een schooljaar vinden er bijeenkomsten plaats met de mediatoren om te evalueren en vaardigheden op te frissen.

 

 

Please activate some Widgets.