Schoolplan en jaarplan


Schoolplan en jaarplan

Iedere basisschool in Nederland heeft een schoolplan. Dit is een beleidsdocument dat betrekking heeft op een periode van vier jaar. Ons huidige schoolplan beslaat de periode 2016-2020.
In het schoolplan is aangegeven wat onze ambities en doelen zijn op alle terreinen: onderwijs, personeel, huisvesting en financiën.

Klik op ‘schoolplan’ om te lezen over onze onderwijsinhoudelijke plannen – en hoe deze zich verhouden tot de andere gebieden. In de schoolgids leggen we jaarlijks verantwoording af welke doelen gerealiseerd zijn.

Please activate some Widgets.