Cliëntenraad


Inspraak over de opvang loopt via de oudercommissie. Ieder IKC heeft daarom een eigen oudercommissie.

De centrale cliëntenraad heeft een adviesbevoegdheid en is samengesteld uit de oudercommissies met een vertegenwoordiger per dorpskern.

Please activate some Widgets.