Schoolondersteuningsprofiel


In het kader van de Wet op Passend Onderwijs moet iedere basisschool een schoolondersteuningsprofiel (SOP) vaststellen. Hierin staat beschreven welke extra ondersteuning de school kan bieden en hoe deze georganiseerd is. Ons schoolondersteuningsprofiel is geldig vanaf 1 januari 2020 en is twee jaar geldig.

U kunt ons schoolondersteuningsprofiel lezen door op onderstaande link te klikken:

Schoolondersteuningsprofiel Donatushof 2023-2024.docx

Please activate some Widgets.