Oudercommissie


Missie en Visie

De missie van de oudercommissie is als volgt geformuleerd:

Als Oudercommissie Kinderopvang (hierna OCK) vertegenwoordigen wij ouders bij het behartigen van algemene en specifieke belangen binnen de kinderopvang van IKC Donatushof. Deze belangenbehartiging bestaat uit een informatierecht en een adviesrecht op een aantal thema’s ten aanzien van het beleid van het Integraal Kindcentrum. Het bieden van verantwoorde kinderopvang, het pedagogisch beleid en de praktijk, voorschoolse educatie, voeding, veiligheid en gezondheid, openingstijden, klachten en klachtenregeling en de prijs van kinderopvang.

De visie van de oudercommissie is ervoor zorg te dragen dat de kinderen op de opvang van IKC Donatushof (zowel dagopvang als voor- en naschoolse opvang) op een veilige, verantwoorde, respectvolle en betrokken wijze kunnen spelen in een omgeving waarin zij zichzelf kunnen zijn. Waarbij keuzevrijheid, zelfverantwoordelijkheid, heterogene groepen en ondernemerschap centraal staan.

Ook de OCK geven we vorm vanuit de Jenaplan-kijk op de ontwikkeling van kinderen. In deze kijk is ieder kind uniek in zijn ontwikkeling, talenten en leerstijl. Kinderen zijn verschillend en ze mogen dus verschillend zijn. Ons doel is dat de kinderen van de verschillen en van elkaar leren, en dat ze deze verschillen leren respecteren.

De oudercommissie heeft een eigen e-mailadres: ocdonatushof@delinge.nl.

 

Please activate some Widgets.