IKC raad


Sinds schooljaar 2018 – 2019 is de medezeggenschapsraad (MR)van de basisschool en de oudercommissie (OC) van de kinder- en peuteropvang samengegaan in een zogeheten IKC-raad. Dit betekent dat onderwerpen die zowel opvang als onderwijs aangaan gezamenlijk worden besproken. Uiteraard daarbij rekening houdend met ieders wettelijke verplichtingen en kaders. De MR en de OC kent immers verschillende advies- en instemmingsrechten. De IKC raad denkt actief mee in de organisatie van het IKC en stemt al dan niet in met én adviseert over onderwerpen die met het beleid van het IKC te maken hebben. Door de afvaardiging van de verschillende geledingen (ouders en medewerkers vanuit zowel opvang als onderwijs) zit er een goede mix van positief-kritische mensen aan tafel.

Wilt u ons over iets informeren of heeft u vragen, dan kunt un ons bereiken via het volgende mailadres: ikcraaddonatushof@delinge.nl
Op beide locaties van IKC Donatushof hangen ook brievenbussen van de IKC Raad waar u als ouder gebruik van kan maken.

(v.l.n.r.) Auke (ouder MR en voorzitter), Iris (ouder MR), Manon (ouder MR) Helen (personeelslid MR), Cecile (personeelslid MR), Bas (ouder MR), Sabine (personeelslid OC), Moniera (ouder OC), Mirte (personeelslid MR), Vivian (personeelslid MR)

 

 

Please activate some Widgets.