Jenaplanonderwijs


Op de basisschool van het Jenaplan IKC Donatushof verzorgen we Jenaplanonderwijs. Dagelijks komen er ongeveer 340 kinderen naar onze basisschool. Om van alles te leren: lezen, rekenen, taal, schrijven, wereldoriëntatie. Daarmee is onze school eigenlijk een heel gewone school.

Maar… wij zijn ook een Jenaplanschool, we werken vanuit de visie van het Jenaplan. In deze visie is ieder kind uniek in zijn ontwikkeling. Kinderen mogen verschillend zijn, het doel is dat de kinderen van de verschillen en van elkaar leren, en dat ze deze verschillen leren respecteren. We organiseren ons onderwijs in heterogene tweejarige stamgroepen.  Wereldoriëntatie geven we vanuit een kennisrijk curriculum vorm in thematisch onderwijs, in een doorgaande lijn. We verbinden we de kennis die we opdoen met de wereld waarin we leven. Door samen spelen, samen leren, samenleven en samenwerken helpen we kinderen de wereld beter te begrijpen en daar een plek in te kunnen vinden, op school en in de maatschappij.

Erkende Jenaplanschool
Onze school is een erkende Jenaplanschool. Deze erkenning wordt verstrekt door de Nederlandse Jenaplanvereniging aan scholen die zichtbaar werken aan de uitgangspunten van het Jenaplanonderwijs. Visitaties vormen de basis hiervoor. Daarnaast moet de school aan kunnen tonen planmatig te werken aan de ontwikkeling van het Jenaplanonderwijs.
De erkenning wordt verstrekt vanaf 2012. We zijn er trots op deze erkenning in 2012 ontvangen te hebben.

Traditie
Onze school is een Jenaplanschool die in 1966 is gestart met de invoering van het Jenaplanconcept. Vanaf 1964 is met de voorbereiding begonnen. De naam ‘jenaplan’ is ontleend aan de universiteit van Jena, waar Peter Petersen – de grondlegger van het Jenaplan – in 1923 als hoogleraar verbonden was.

Jenaplanvereniging
Onze school is aangesloten bij de Nederlandse Jenaplanvereniging. Deze vereniging behartigt de belangen van de Nederlandse Jenaplanscholen en legt contacten tussen deze scholen. Ruim 200 Jenaplanscholen zijn bij deze vereniging aangesloten.
Met de Jenaplanscholen in de regio Nijmegen is een directieoverleg en er zijn regelmatig studiedagen om nieuwe ontwikkelingen in het Jenaplanonderwijs met elkaar te bespreken.
Ook de landelijke studiedagen wordt door een aantal teamleden bezocht.

Basisprincipes
De belangrijkste uitgangspunten van een Jenaplanschool zijn vastgelegd in twintig basisprincipes. We passen ze niet letterlijk toe, maar ze vormen onze inspiratiebron voor de manier waarop wij ons onderwijs inrichten. Een link naar basisprincipes Jenaplan. 

Pijlers
De grondlegger van het Jenaplanonderwijs, Peter Petersen, onderscheidde vier ontmoetingsvormen. Waar mensen elkaar ontmoeten, vindt gesprek, spel, werk en/of viering plaats. Die vier ontmoetingsvormen worden ook wel de pijlers of de basisactiviteiten van het Jenaplanonderwijs genoemd. We geven deze basisactiviteiten vorm binnen ons gehele IKC.

Informatie over Jenaplanonderwijs
Wilt u meer weten over Jenaplanonderwijs? Kijk dan op www.jenaplan.nl.
Er is in ons Integraal Kindcentrum een algemene brochure over Jenaplanonderwijs voor belangstellende ouders. Informatie over actuele zaken in de Jenaplanscholen vindt u in het tijdschrift ‘Mensenkinderen’. Dit tijdschrift ligt – samen met andere achtergrondliteratuur – ter inzage in de tijdschriftenkast in de personeelskamer. 

 

 

Please activate some Widgets.