Respectvol omgaan met elkaar


Op Jenaplan IKC Donatushof werken we er iedere dag aan dat iedereen respectvol met elkaar omgaat. Dat betekent dat we mensen in hun waarde laten en elkaar de ruimte geven om te zijn wie we zijn en hoe we willen zijn. Iedereen binnen de leef- en leergemeenschap van onze school levert daar zijn of haar unieke bijdrage aan. Dat geldt dus voor kinderen, ouders, verzorgers, teamleden, stagiaires, directie, externen.

Het document ‘Respectvol omgaan met elkaar’ bestaat uit vier hoofdstukken. Dit zijn vier protocollen, die alle vier het respectvol omgaan met elkaar nastreven, en die in hun onderlinge samenhang veiligheid binnen ons IKC waarborgen. Opdat iedereen zich veilig voelt binnen de muren van het IKC en op het schoolplein, is het belangrijk om aan te geven wat ‘respectvol omgaan met elkaar’ inhoudt, stellen we de kaders, spreken we verwachtingen uit, geven we aan hoe we respectvol gedrag willen bevorderen en stellen we vast wat consequenties zijn van niet-respectvol gedrag.

Onder ‘respectvol gedrag’ verstaan we de bereidheid en het vermogen om een ander te behandelen zoals je zelf ook graag behandeld wil worden, dat wil zeggen: de ander de ruimte te geven zoals je die ook graag voor jezelf ziet, bereid zijn in je gedrag rekening te houden met de ander en bereid zijn rekening te houden met de grenzen die de ander aangeeft.

Als we dat samen realiseren, kan eenieder onbekommerd zichzelf zijn, zich prettig en veilig voelen, tot zijn recht komen, binnen én buiten de klas, en het beste van zichzelf willen, kunnen en durven geven.

Dit document omvat:
– De gedragscode van onze school
– Mediation
– Het pestprotocol
– Het protocol Agressie, Geweld en Seksuele Intimidatie

Het meest recente document vindt u hier: Respectvol omgaan met elkaar juli 2020

 

Please activate some Widgets.