Inspectierapport


Via de website van de Inspectie van het Onderwijs (zoeken op Donatushof) kunt u het inspectierapport lezen van de basisschool. De inspectierapporten van de peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang zijn te lezen op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (zoeken op Donatushof).

 

 

Please activate some Widgets.