Vertrouwenspersoon


Vertrouwenspersoon en -inspecteur

Interne vertrouwenspersonen zijn Manon Bremer en Helga Kersten.

De school kent ook een externe vertrouwenspersoon. Dit is een objectieve deskundige buiten de school. De externe vertrouwenspersoon geeft informatie en advies en begeleidt ouders/verzorgers in het klachttraject wanneer zij een formele klacht indienen. Voor De Linge is mevrouw Annemarie van de Ven de vertrouwenspersoon. Zij is bereikbaar via annemarie@adviesgroeppauw.nl.

Voor een onafhankelijk advies in geval van seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kan ook contact opgenomen worden met de vertrouwensinspecteur.
Telefoon Meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-111 3 111 (tijdens kantooruren). 

Please activate some Widgets.