Jenaplan IKC Donatushof


Jenaplan IKC Donatushof ligt midden in het dorp Bemmel en biedt opvang en onderwijs aan op twee locaties

Ons kinderdagverblijf heeft 2 kinderopvanggroepen, één van 0 tot 4 jaar en één van 2-4 jaar, waarin de peutergroep in de ochtenduren geïntegreerd is. Met baby’s volgen we zoveel mogelijk hun eigen ritme, terwijl we met de peuters in een vaster dagritme werken om structuur te bieden.

Een kind is van nature actief, nieuwsgierig én wil leren. Voor peuters is er heel veel te ontdekken.
Dit stimuleren we wanneer kinderen van 2 tot 4 jaar in de peutergroep samen spelen en leren. (En natuurlijk ook daarna op de basisschool!)

Naar onze basisschool komen iedere dag kinderen om van alles te leren: lezen, rekenen, taal, schrijven, wereldoriëntatie.  Daarmee is onze school eigenlijk een heel gewone school. Maar… wij zijn ook een Jenaplanschool. Door een breed aanbod dagen de leerkrachten de kinderen elke dag uit om samen actief te leren in een veilige omgeving en stil te staan bij de wereld om ons heen.

Onze buitenschoolse opvang verzorgt zowel voorschoolse- als naschoolse opvang.
Op onze BSO kan elk kind zelf kiezen wat het wil doen. Wordt het knutselen, buiten spelen, spelletjes doen, lekker kletsen, lezen… of doet uw kind mee met een van de naschoolse activiteiten?

Alle kinderen van de basisschool kunnen gebruik maken van naschoolse activiteiten.
Een greep uit het aanbod van de afgelopen periodes: dammen, capoeira, musical en kleuterdans.

Wilt u meer weten over Jenaplanonderwijs? Kijk dan bij ‘Jenaplanonderwijs’ onder het tabblad ‘4 tot 13 jaar’.

Please activate some Widgets.