Stamgroepen


Het onderwijs voor de kinderen van Jenaplan IKC Donatushof wordt verzorgd op twee locaties.
Al onze stamgroepen dragen de naam van een boom of een struik, samen vormen we een heel gevarieerd bos.

Via de volgende link kunt u het document bekijken waarin staat waar de verschillende groepen te vinden zijn en welke stamgroepleider er, op welke dag, voor de groep staan.

stamgroepindeling en formatie

Informatieboekjes
In de informatieboekjes leest u over allerlei praktische informatie over het reilen en zeilen binnen de stamgroepen.

Zo gaat dat in stamgroep 1,2 2023-2024
Zo gaat dat in stamgroep 3,4 2023 – 2024
Zo gaat dat in stamgroep 5,6 2023 -2024
Zo gaat dat in stamgroep 7,8 2023-2024

Please activate some Widgets.