Stamgroepen


Het onderwijs voor de kinderen van Jenaplan IKC Donatushof wordt verzorgd op twee locaties.
Al onze stamgroepen dragen de naam van een boom of een struik, samen vormen we een heel gevarieerd bos.

Via de volgende link kunt u het document bekijken waarin staat waar de verschillende groepen te vinden zijn en welke stamgroepleider er, op welke dag, voor de groep staan.

wie werkt waar – basisschool – 2020 – 2021

Informatieboekjes
In de informatieboekjes leest u over allerlei praktische informatie over het reilen en zeilen binnen de stamgroepen.

Zo gaat dat in stamgroep 1,2 2021-2022
Zo gaat dat in stamgroep 3,4 2021 – 2022
Zo gaat dat in stamgroep 5,6 2021 -2022
Zo gaat dat in stamgroep 7,8 2021-2022

Please activate some Widgets.