Verlofformulier


Voor het aanvragen van extra verlof gebruiken we het formulier van de gemeente Lingewaard. Op de tweede helft van het formulier kunt u zien voor welke omstandigheden extra verlof wordt toegekend.

Het ingevulde formulier kunt u afgeven bij de stamgroepleider of  mailen naar donatushof@delinge.nl. U ontvangt een kopie van het formulier waarop is aangegeven of het verlof al dan niet is toegekend.

formulier aanvraag extra verlof

Please activate some Widgets.