Slide background

Jenaplan IKC Donatushof
kinderdagverblijf – peutergroep – basisschool – buitenschoolse opvang

Op Jenaplan IKC Donatushof verwelkomen we iedere dag zo’n 340 kinderen en hun ouders. We bieden er, in een doorgaande lijn, opvang en onderwijs aan kinderen van 0 tot 13 jaar. 

We geven het Integraal Kindcentrum vorm vanuit de Jenaplan-kijk op de de ontwikkeling van kinderen. Jenaplan IKC Donatushof is een plek waar kinderen zich stap voor stap kunnen ontwikkelen tot authentieke, nieuwsgierige en autonome mensen. Kinderen die zelfvertrouwen hebben en in zichzelf geloven. In een veilig leef- en leerklimaat mag ieder kind zijn wie het is. Door samen zijn en samenwerken leren kinderen over zichzelf en van onderlinge verschillen. We leren kinderen respect te hebben voor de wereld om hen heen. Respect voor de mensen, natuur en omgeving waarin ze leven.

We zorgen ervoor dat kinderen kennis opdoen en vaardigheden verwerven. Zo bieden we hen een brede basis om in de maatschappij te kunnen functioneren. Nu en later! Er is veel aandacht voor de basisvaardigheden taal en rekenen binnen ons onderwijs. Tijdens Wereldoriëntatie verbinden we de kennis die we opdoen met de wereld waarin we leven. We doen dit door in de dagopvang, in de peutergroep en op de basisschool thematisch te werken, waarbij ervaringsgericht en betekenisvol spel en onderwijs een plek krijgt.
Op ons IKC is veel aandacht voor het ontwikkelen van vaardigheden als plannen, zelfstandig werken, doelen stellen, jezelf presenteren, reflecteren en evalueren. 

Zowel de opvanggroepen als de stamgroepen op de basisschool zijn heterogeen van samenstelling. Een groep bestaat uit kinderen van verschillende leeftijden. Zoals in de ‘echte wereld’ ervaren de kinderen wat het betekent een jongere in een groep te zijn en later tot de ouderen te behoren. Die verschillende posities doen een beroep op verschillende vaardigheden, zoals samenwerken, hulp vragen en bieden, luisteren naar en verantwoordelijkheid nemen voor elkaar. 

Jenaplan IKC Donatushof is gehuisvest op twee locaties. In ons IKC is samenwerking tussen kinderen van alle leeftijden, stamgroepleiders, pedagogisch medewerkers en ouders erg belangrijk. We zorgen voor ontmoeting op de eigen locatie en tussen beide locaties tijdens momenten van spel, werk, gesprek en viering.

De opvangroepen voor kinderen van 0-2 jaar en 2-4 jaar, de peutergroep, de BSO, drie stamgroepen 1-2 en drie stamgroepen 3-4 van de basisschool zijn gehuisvest op de locatie Dr. Hoijngstraat. 

Op locatie Flierenhofstraat zijn 3 stamgroepen 5-6, 3 stamgroepen 7-8 van de basisschool gehuisvest. De naschoolse activiteiten vinden op beide locaties plaats. 

Beide locaties kenmerken zich door een open sfeer. We hopen dat u zich er snel thuis voelt!

Wilt u een afspraak maken voor een gesprek of een rondleiding, dan kunt u een mail sturen naar donatushof@delinge.nl  of telefonisch contact met ons opnemen (0481-461827).

In beeld

vacature directeur Jenaplan IKC Donatushof per 1 april

vacature directeur Jenaplan IKC Donatushof per 1 april

Ben jij vanaf 1 april onze nieuwe directeur? Jenaplan IKC Donatushof in Bemmel zoekt per 1 april 2024, wegens pensionering van de huidige...
Lees verder
vacature pedagogisch professional BSO

vacature pedagogisch professional BSO

Werk je graag met kinderen van 4 - 13 jaar? Ben jij als pedagogisch professional op zoek naar een leuke en uitdagende baan? Bekijk dan de...
Lees verder
Kieskunst

Kieskunst

Kieskunst is.... Kinderen uit verschillende stamgroepen ontmoeten Kennismaken met nieuwe technieken en materialen Plezier beleven aan...
Lees verder
Project Romeinen stamgroep 1-2

Project Romeinen stamgroep 1-2

Wereldoriëntatie is... Leren door te luisteren naar en praten over verhalen uit de Romeinse tijd Leren door te te ontdekken, spelen en te bouwen...
Lees verder
Project industriële revolutie stamgroep 5-6 en 7-8

Project industriële revolutie stamgroep 5-6 en 7-8

Wereldoriëntatie is... Leren door te lezen, praten en schrijven over de industriële revolutie Leren door te onderzoeken en te maken Leren van en...
Lees verder
Meer Meer
    No events

De laatste nieuwsbrief

Quotes

  • Onze school is nog fijner geworden sinds we een kinderraad hebben  – Kinderraad 2016

  • Ik hoor en ik vergeet. Ik zie en ik onthoud. Ik doe en ik begrijp. – Confucius 500 v.C.

  • Onderwijs is het sterkste wapen om de wereld te veranderen. – Nelson Mandela

  • Het is leuk om dingen niet te kunnen, want dan kun je iets nieuws leren. – Omdenken voor kinderen

  • If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough. – Albert Einstein