Kinderdagverblijf Olli


Jenaplan IKC Donatushof biedt kinderopvang aan voor kinderen van tien weken tot 4 jaar. De pedagogisch medewerkers creëren een huiselijke en veilige omgeving waarin de kinderen zich op hun gemak voelen en zich openstellen voor anderen. Door met elkaar te spelen, elkaar te helpen en naar elkaar te luisteren, leren zij van elkaar. De pedagogisch medewerkers stimuleren spelenderwijs de zelfredzaamheid van de kinderen, waardoor hun zelfvertrouwen en zelfstandigheid groeit en zij een positief zelfbeeld opbouwen. Met baby’s volgen we zoveel mogelijk hun eigen ritme, terwijl we met de peuters in een vaster dagritme werken om structuur te bieden.

Kinderdagverblijf én peutergroep
Het is belangrijk om gerichte aandacht te geven aan de ontwikkeling van peuters; zij hebben andere behoeften dan baby’s. Daarom maken kinderen op de dagopvang vanaf hun 2e jaar gebruik van het educatieve aanbod in de peutergroep (voorheen peuterspeelzaal). U heeft de mogelijkheid om peutergroep en kinderopvang met elkaar te combineren.

Buiten spelen
Voor het buitenspelen gaan de jongste kinderen naar hun ruime en gevarieerde buitenspeelplaats die grenst aan de speelplaats van de basisschool. Deze buitenspeelplaats maakt onderdeel uit van de Torteltuin, ons buurtspeelplein dat officieel geopend is op woensdag 13 juni 2018. De kinderen van 0-4 jaar maken gebruik van een eigen deel, dat zó is ingericht dat het voor deze jonge kinderen een veilige en uitdagende plek is om te spelen.

Inloopochtend kennismaking opvang en peutergroep
Voor bekende maar zeker ook voor nieuwe ouders die op zoek zijn naar kinderopvang bent u van harte welkom om een van onze inloopochtenden te bezoeken.  Een mooi moment om een indruk te krijgen van wat er in de opvanggroepen gebeurt voor ouders en kinderen. De pedagogisch medewerkers zijn op dat moment in de gelegenheid om vragen te beantwoorden en eventueel een klein rondje te lopen om zowel een indruk te krijgen van de afdeling opvang als onderwijs.
U bent van harte welkom op de inloopochtenden tussen 8.30 uur en 11.00 uur.
22 september, 20 oktober, 24 november, 15 december, 26 januari, 23 februari, 23 maart, 20 april, 25 mei, 22 juni

Kom in onze kring
Vier maal per jaar organiseren we tijdens de zogenaamde koffie/thee ochtenden, bedoeld voor de kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s). Er vindt een gezamenlijke activiteit plaats die aansluit op het actuele thema van de groepen. Het is een mooie gelegenheid om mee te komen spelen met uw kind, om zo een indruk te krijgen wat er zoal in ‘Olli’ en ‘het Olifantenbos’ gebeurt. Ook kunt u op deze manier in contact komen met andere ouders/verzorgers.
We vragen u deze ochtenden geen oudere broertjes en/of zusjes mee te brengen.

De “Kom in onze kring” ochtenden zijn van 8.30 uur tot 9.15 uur op:

Maandag 7 november, dinsdag 8 november en woensdag 9 november
Donderdag 19 januari en vrijdag 20 januari
Maandag 27 maart, dinsdag 28 maart en woensdag 29 maart
Donderdag 15 juni en vrijdag 16 juni 

Team kinderopvang
Amber, Daniëlle, Sabine (meewerkend coördinator) en Tamara zijn de vaste gezichten in de groep Olli. 

Opvang gesloten
Op de volgende momenten is de opvang gesloten:
Studiedag stichting de Linge         23 november
Eerste en tweede Kerstdag             
25 en 26 december
Tweede Paasdag                               10 april
Koningsdag                                        27 april
Hemelvaartsdag                               18 mei
Tweede Pinksterdag                        29 mei

Pedagogisch beleidsplan
Het pedagogisch beleidsplan kunt u hier inzien:  Pedagogisch Beleidsplan Dagopvang KO De Linge versie maart 2023 (1)

Certificaat klachtenvrij 2022
Dit certificaat wordt uitgereikt om aan te geven dat er in 2022 geen geschillen zijn ingediend bij de Geschillencommissie Kinderopvang Klachtenvrij 2022 KDV Donatushof

Meer informatie
Op de website van Stichting de Linge vindt u alle informatie over inschrijven, tarieven, rekentool etc.
link: Informatie dagopvang, peutergroep en BSO

 

Please activate some Widgets.