Kinderdagverblijf Olli


Opvang op maat
Jenaplan IKC Donatushof biedt kinderopvang op maat aan, voor kinderen van tien weken tot 4 jaar, in verticale groepen. De pedagogisch medewerkers creëren een huiselijke en veilige omgeving waarin de kinderen zich op hun gemak voelen en zich openstellen voor anderen. Door met elkaar te spelen, elkaar te helpen en naar elkaar te luisteren, leren zij van elkaar. De pedagogisch medewerkers stimuleren spelenderwijs de zelfredzaamheid van de kinderen, waardoor hun zelfvertrouwen en zelfstandigheid groeit en zij een positief zelfbeeld opbouwen. Met baby’s volgen we zoveel mogelijk hun eigen ritme, terwijl we met de peuters in een vaster dagritme werken om structuur te bieden.

Kinderdagverblijf én peutergroep
Het is belangrijk om gerichte aandacht te geven aan de ontwikkeling van peuters; zij hebben andere behoeften dan baby’s. Daarom maken kinderen op de dagopvang vanaf hun 2e jaar gebruik van het educatieve aanbod in de peutergroep (voorheen peuterspeelzaal). U heeft de mogelijkheid om peutergroep en kinderopvang met elkaar te combineren.

Buiten spelen
Voor het buitenspelen gaan de jongste kinderen naar hun ruime en gevarieerde buitenspeelplaats die grenst aan de speelplaats van de basisschool. Deze buitenspeelplaats maakt onderdeel uit van de Torteltuin, ons buurtspeelplein dat officieel geopend is op woensdag 13 juni 2018. De kinderen van 0-4 jaar maken gebruik van een eigen deel, dat zó is ingericht dat het voor deze jonge kinderen een veilige en uitdagende plek is om te spelen.

Samen aan het werk
Vier maal per jaar organiseren we tijdens de zogenaamde koffie/thee ochtenden, bedoeld voor de kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s). Er vindt een gezamenlijke activiteit plaats die aansluit op het actuele thema van de groepen. Het is een mooie gelegenheid om mee te komen spelen met uw kind, om zo een indruk te krijgen wat er zoal in ‘Olli’ en ‘het Olifantenbos’ gebeurt. Ook kunt u op deze manier in contact komen met andere ouders/verzorgers.
We vragen u deze ochtenden geen oudere broertjes en/of zusjes mee te brengen.
De ochtenden zijn van 11.00 uur tot 11.30 uur.

I.v.m. Corona hebben deze momenten vanaf december 2020 geen doorgang kunnen vinden, we hopen dit in schooljaar 2021 – 2022 weer op te kunnen pakken! 

Inloopochtend
Naast de mogelijkheid voor ouders/verzorgers van nieuwe kinderen om spontaan of op afspraak een kijkje te kunnen nemen in de groep van het kinderdagverblijf ‘Olli’ en peutergroep ‘het Olifantenbos’ kunt u een inloopochtend bezoeken. De pedagogisch medewerkers zijn op dat moment in de gelegenheid om vragen te beantwoorden en het doel van activiteiten toe te lichten. De inloopochtenden zijn voor nieuwe kinderen van 0-4 jaar en ouders een mooi moment een indruk te krijgen van wat er in de groepen gebeurt.
U bent van harte welkom op de inloopochtenden tussen 8.45 uur en 11.00 uur.

I.v.m. Corona hebben deze ochtenden vanaf december 2020 geen doorgang kunnen vinden, we hopen dit in schooljaar 2021 – 2022 weer op te kunnen pakken! 

Team kinderopvang
Amber, Daniëlle, Sabine (meewerkend coördinator) en Tamara zijn de vaste gezichten in de groep Olli. 

Meer informatie

Op de website van De Linge leest u meer informatie over de kinderopvang.

Please activate some Widgets.