Kinderdagverblijf Olli


Jenaplan IKC Donatushof biedt kinderopvang aan voor kinderen van tien weken tot 4 jaar. De pedagogisch medewerkers creëren een huiselijke en veilige omgeving waarin de kinderen zich op hun gemak voelen en zich openstellen voor anderen. Door met elkaar te spelen, elkaar te helpen en naar elkaar te luisteren, leren zij van elkaar. De pedagogisch medewerkers stimuleren spelenderwijs de zelfredzaamheid van de kinderen, waardoor hun zelfvertrouwen en zelfstandigheid groeit en zij een positief zelfbeeld opbouwen. Met baby’s volgen we zoveel mogelijk hun eigen ritme, terwijl we met de peuters in een vaster dagritme werken om structuur te bieden.

Kinderopvang én peuteropvang
Het is belangrijk om gerichte aandacht te geven aan de ontwikkeling van peuters; zij hebben andere behoeften dan baby’s. Daarom maken kinderen op de dagopvang vanaf hun 2e jaar gebruik van het educatieve aanbod in de peuteropvang. U heeft de mogelijkheid om peuteropvang en kinderopvang met elkaar te combineren.

Buiten spelen
Voor het buitenspelen gaan de jongste kinderen naar hun ruime en gevarieerde buitenspeelplaats die grenst aan de speelplaats van de basisschool. Deze buitenspeelplaats maakt onderdeel uit van de Torteltuin, ons buurtspeelplein. De kinderen van 0-4 jaar maken gebruik van een eigen deel, dat zó is ingericht dat het voor deze jonge kinderen een veilige en uitdagende plek is om te spelen.

Kennismaking opvang en peutergroep
U bent van harte welkom eens een kijkje te komen nemen in onze opvanggroepen. Een mooi moment om een indruk te krijgen van wat er in de opvanggroepen gebeurt voor ouders en kinderen. Maak hiervoor een afspraak door een mailtje te sturen naar kdvdonatushof@delinge.nl. of olifantenbos@delinge.nl

Team opvang/BSO:
Patrick, Tamara, Amber, Naomi, Sandra, Shirley en Sabine (meewerkend coördinator) 

Opvang gesloten
Op de volgende momenten is de opvang gesloten:
Studiedag stichting de Linge         24 april
Eerste en tweede Kerstdag             
25 en 26 december
Tweede Paasdag                               1 april
Hemelvaartsdag                               9 mei
Tweede Pinksterdag                        20 mei

Pedagogisch beleidsplan
Het pedagogisch beleidsplan kunt u hier inzien:  Pedagogisch Beleidsplan Dagopvang KO De Linge versie maart 2023 (1)

Certificaat klachtenvrij 2022
Dit certificaat wordt uitgereikt om aan te geven dat er in 2022 geen geschillen zijn ingediend bij de Geschillencommissie Kinderopvang Klachtenvrij 2022 KDV Donatushof

Meer informatie
Op de website van Stichting de Linge vindt u alle informatie over inschrijven, tarieven, rekentool etc.
link: Informatie dagopvang, peutergroep en BSO

 

Please activate some Widgets.