Schoolplan en schooljaarplan


Iedere basisschool in Nederland heeft een schoolplan. Dit is een beleidsdocument dat betrekking heeft op een periode van vier jaar. Ons huidige schoolplan beslaat de periode 2020 – 2024. In het schoolplan is aangegeven wat onze ambities en doelen zijn op alle terreinen: onderwijs, personeel, huisvesting en financiën.

Schoolplan 2020-2024

De ambities en doelen vanuit het schoolplan worden vertaald naar een schooljaarplan.  Aan het eind van het schooljaar wordt er een jaarverslag gemaakt waarin het schooljaarplan geëvalueerd wordt. Het jaarplan en het jaarverslag worden voorgelegd aan de directeurbestuurder van De Linge en aan de IKC raad, ons medezeggenschapsorgaan.

Het schooljaarplan voor het schooljaar 2022 – 2023 kunt u hier inzien: Schooljaarplan 2022 – 2023.
Binnenkort delen we op deze plaats het schooljaarplan voor schooljaar 2023 – 2024.

Please activate some Widgets.