Omgaan met kinderen met moeilijk verstaanbaar gedrag


Een aantal jaren geleden heeft een pilot plaatsgevonden waarbij is samengewerkt tussen twee scholen: De Ommezwaai in Arnhem en Donatushof in Bemmel. Deze samenwerking heeft zich gericht op het gedrag van kinderen op Donatushof en op welke manier we positief gedrag verder kunnen versterken en om kunnen gaan met moeilijk(er) verstaanbaar gedrag.  De Ommezwaai heeft daarbij ondersteund en mee-ontwikkeld. De Ommezwaai is een school voor speciaal onderwijs, zij bezit veel kennis en ervaring in het kijken naar kinderen en het sturen op gedrag.

De pilot heeft het team van Donatushof gestimuleerd de ‘relatie’ opnieuw kritisch te bekijken. In welke sfeer komt die relatie optimaal tot zijn recht? Hoe realiseren we die sfeer? Wat vraagt dat van alle volwassenen die bij Donatushof betrokken zijn? Wat vragen we van kinderen? Wat vinden we grensoverschrijdend gedrag? Hoe gaan we daarmee om?

We hebben vastgelegd wat we samen hebben ontwikkeld in een borgingsdocument. Tijdens vergaderingen met de verschillende bouwen, op teamvergaderingen en tijdens studiedagen is er jaarlijks aandacht zijn voor hetgeen we samen hebben afgesproken, in relatie tot de ervaringen vanuit de praktijk. Jaarlijks zal de inhoud geëvalueerd worden. Als blijkt dat het nodig is, worden onderdelen aangepast.

Het document kunt u inzien: Omgaan met moeilijk(er) verstaanbaar gedrag

Please activate some Widgets.