Ouderraad


De ouderraad bestaat uit ouders die de verschillende stamgroepen vertegenwoordigen. Het doel van de ouderraad is ouders zoveel mogelijk te betrekken bij het gebeuren op school, gesprekspartner te zijn van het team en de schoolleiding waar het schoolse zaken betreft én regelmatig contact te houden met de ouders via het ouderportaal Parro. De ouderraad bespreekt vooral praktische zaken ter ondersteuning van de jaarfeesten, excursies en de zomerweek.

De ouderraad vergadert een aantal keer per jaar. Om de lijntjes met de school kort te houden is de schoolleider bij de vergaderingen aanwezig.

De ouderraad vraagt om een vrijwillige bijdrage van € 22,00 per schooljaar per kind. U ontvangt hierover een brief van de ouderraad bij de start van het schooljaar. Dit geld komt volledig en rechtstreeks ten goede aan de kinderen op school. Het geld wordt besteed aan o.a. Sinterklaas, kerstbomen, het paasontbijt, bijdrage aan het kamp van de bovenbouw en de polderdagen.

De ouderraad inventariseert en coördineert de ouderhulp die nodig is bij activiteiten waarbij de gehele school betrokken is.

In de bijlage vindt u de brief met daarin het verzoek de ouderbijdrage voor dit schooljaar over te maken. We hopen op een hoge respons!

20231009 Brief vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2023 – 2024

 

Please activate some Widgets.