Kinderdagverblijf Olli


Opvang op maat
Jenaplan IKC Donatushof biedt kinderopvang op maat aan, voor kinderen van tien weken tot 4 jaar, in verticale groepen. De pedagogisch medewerkers creëren een huiselijke en veilige omgeving waarin de kinderen zich op hun gemak voelen en zich openstellen voor anderen. Door met elkaar te spelen, elkaar te helpen en naar elkaar te luisteren, leren zij van elkaar. De pedagogisch medewerkers stimuleren spelenderwijs de zelfredzaamheid van de kinderen, waardoor hun zelfvertrouwen en zelfstandigheid groeit en zij een positief zelfbeeld opbouwen.
Met baby’s volgen we zoveel mogelijk hun eigen ritme, terwijl we met de peuters in een vaster dagritme werken om structuur te bieden.

Kinderdagverblijf én peutergroep
Het is belangrijk om gerichte aandacht te geven aan de ontwikkeling van peuters; zij hebben andere behoeften dan baby’s. Daarom maken kinderen op de dagopvang vanaf hun 2e jaar gebruik van het educatieve aanbod in de peutergroep (voorheen peuterspeelzaal). U heeft de mogelijkheid om peutergroep en kinderopvang met elkaar te combineren.

Flexibele opvang
De Linge werkt met een team van deskundige en betrokken pedagogische medewerkers. Wij bieden binnen ons kinderdagverblijf opvang aan die aansluit bij wat uw baby of kind nodig heeft en wil leren, maar ook bij de vraag van ouders. Uw kind is al welkom vanaf één dagdeel per week. Ouders die geen vast werkrooster hebben, kunnen op wisselende dagen in de week een vast aantal uren opvang afnemen.

Buiten spelen
Voor het buitenspelen gaan de jongste kinderen naar hun ruime en gevarieerde buitenspeelplaats die grenst aan de speelplaats van de basisschool. Deze buitenspeelplaats maakt onderdeel uit van de Torteltuin, ons buurtspeelplein dat officieel geopend is op woensdag 13 juni 2018. De kinderen van 0-4 jaar maken gebruik van een eigen deel, dat zó is ingericht dat het voor deze jonge kinderen een veilige en uitdagende plek is om te spelen.

Team opvang
Mariska, Sabine, Mientje, Tamara en Lisette vormen samen het team opvang. 

Meer informatie

Op de website van De Linge leest u meer informatie over de kinderopvang.

Please activate some Widgets.