Kinderdagverblijf Olli


Opvang op maat
Jenaplan IKC Donatushof binnen haar kinderdagverblijf opvang op maat aan, voor kinderen van tien weken tot 4 jaar, in verticale groepen. In deze groepen kunnen oudere en jongere kinderen elkaar helpen en van elkaar leren. Met baby’s volgen we zoveel mogelijk hun eigen ritme, terwijl we met de peuters in een vaster dagritme werken om structuur te bieden.

Kinderdagverblijf én peutergroep
Daarnaast vinden wij het belangrijk om extra aandacht te geven aan de ontwikkeling van peuters voor een goede start op de basisschool. Daarom maken kinderen die het kinderdagverblijf bezoeken vanaf hun 2e jaar gebruik van het educatieve aanbod op de peutergroep (voorheen peuterspeelzaal). U heeft hierdoor de mogelijkheid om peutergroep en het kinderdagverblijf met elkaar te combineren.

Flexibele opvang
De Linge werkt met een team van deskundige en betrokken pedagogische medewerkers. Wij bieden binnen ons kinderdagverblijf opvang aan die aansluit bij wat uw baby of kind nodig heeft en wil leren, maar ook bij de vraag van ouders. Uw kind is al welkom vanaf één dagdeel per week. Ouders die geen vast werkrooster hebben, kunnen op wisselende dagen in de week een vast aantal uren opvang afnemen.

Buiten spelen
Voor het buitenspelen gaan de jongste kinderen naar hun ruime en gevarieerde buitenspeelplaats die grenst aan de speelplaats van de basisschool. Deze buitenspeelplaats maakt onderdeel uit van de Torteltuin, ons buurtspeelplein dat officieel geopend is op woensdag 13 juni. De kinderen van 0-4 jaar maken gebruik van een eigen deel, dat zó is ingericht dat het voor deze jonge kinderen een veilige en uitdagende plek is om te spelen.

Team opvang

Mariska, Sabine, Mientje, Samantha en Marieke vormen samen het team opvang. 

Meer informatie

Op de website van De Linge leest u meer informatie over de kinderopvang.

Please activate some Widgets.