Groot ontmoet klein(er)


Op ons IKC ontmoeten kinderen van verschillende leeftijden elkaar. Zo speelt bovenbouwstamgroep de Populier een verhaal voor de peuters uit ‘het Olifantenbos’. Ze spelen het verhaal ‘wat nu Olivier?’, dat in de peutergroep centraal staat tijdens het herfstproject.

Please activate some Widgets.