Tuin van de Vrijheid – Dodenherdenking 4 mei


De Bemmelse basisscholen werken ieder jaar samen aan het project ‘Tuin van de Vrijheid’. Daartoe is in 2007 het monument ‘Waarom ik?” van Jac Maris geadopteerd. De Tuin van de Vrijheid betrekt de kinderen uit groep 7 en 8 bij de lokale geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en bij de traditie van herdenken in de eigen gemeenschap. Er is aandacht voor de thema’s ‘oorlog’ en ‘vrijheid’ (want wat betekenen die begrippen voor de kinderen van deze tijd?) en de kinderen ontmoeten senioren die de oorlog hebben meegemaakt.

Ieder jaar bereidt een kleine groep kinderen de Dodenherdenking voor. Deze groep bestaat uit kinderen van de Regenboog, Pius X, Donatushof en de Borgwal. Alle andere kinderen in de klas nemen deel door een bijzondere geschiedenisles en een verwerkingsopdracht. Dit alles leidt tot beeldend werk dat zichtbaar is tijdens de Dodenherdenking op zaterdag 4 mei.

Alle kinderen zijn van harte uitgenodigd bij de Dodenherdenking aanwezig te zijn. Ook alle ouders, verzorgers, broers, zussen, opa’s, oma’s en alle andere betrokkenen zijn zeer welkom.

Datum: zaterdag 4 mei | 18.45 uur in de Theaterkerk | 19.45 uur bij het monument

Please activate some Widgets.