Schoolplan en jaarplan


Iedere basisschool in Nederland heeft een schoolplan. Dit is een beleidsdocument dat betrekking heeft op een periode van vier jaar. Ons huidige schoolplan beslaat de periode 2016-2020. In het schoolplan is aangegeven wat onze ambities en doelen zijn op alle terreinen: onderwijs, personeel, huisvesting en financiën.

Schoolplan_Donatushof 2016-2020

De ambities en doelen vanuit het schoolplan worden vertaald naar een jaarplan. Gezien de nieuw ontstane situatie na de fusie van basisschool Donatushof en basisschool Mikado tot Jenaplan IKC Donatushof staat een uitgebreid jaarplan centraal.

In de schoolgids leggen we jaarlijks verantwoording af welke doelen gerealiseerd zijn.

Please activate some Widgets.