Peutergroep Het Olifantenbos


Spelend leren
Een kind is van nature actief, nieuwsgierig én wil leren. Voor peuters valt er nog veel te ontdekken. Dit stimuleren we in peutergroep ‘het Olifantenbos’ van Jenaplan IKC Donatushof waar kinderen van 2 tot 4 jaar samen spelen en leren. Net als op de basisschool wordt in de peutergroep thematisch gewerkt. Kinderen worden uitgedaagd om ontdekkend en experimenterend hun mogelijkheden te ontplooien. De pedagogische medewerker draagt zorg voor een breed aanbod aan activiteiten.  Doelstelling voor alle peuters is een soepele overgang naar de basisschool.

Het Olifantenbos is gehuisvest op de dr. Hoijngstraat. Het heeft een groepslokaal grenzend aan een ruime hal. De peuters kunnen ook naar hartenlust bewegen in het speellokaal dat ook door de kleuters van het IKC gebruikt wordt. Voor het buitenspelen gaan de peuters naar hun ruime en gevarieerde buitenspeelplaats die grenst aan de speelplaats van de basisschool. Deze buitenspeelplaats maakt onderdeel uit van de Torteltuin, ons buurtspeelplein dat officieel geopend is op woensdag 13 juni. De kinderen van 0-4 jaar maken gebruik van een eigen deel, dat zó is ingericht dat het voor deze jonge kinderen een veilige en uitdagende plek is om te spelen.

Verlengde peuteropvang
Bij het Olifantenbos is het mogelijk gebruik te maken van verlengde tijden voorafgaand of aansluitend aan de peutergroep. Deze mogelijkheid in combinatie met deelname aan de peutergroep valt onder de Toeslagregeling Kinderopvang. De openingstijden van verlengde opvang worden afgestemd op de behoefte van ouders. De minimale afname voorafgaand aan de peutergroep is een half uur, voor de aansluitende lunch wordt 1 uur gerekend.

Meer informatie

    

Please activate some Widgets.