Passend Onderwijs


Kinderen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Dit is het uitgangspunt van passend onderwijs. Die plek kan op de school zijn waar u uw kind aanmeldt. Is dit niet mogelijk? Dan moet er een andere reguliere- of speciale school worden gevonden, die de begeleiding wel kan bieden.

Met Jenaplan IKC Donatushof zijn wij aangesloten bij SWV PassendWijs: Passend Onderwijs in de regio Arnhem. SWV PassendWijs bestaat uit 25 besturen van 134 scholen. De besturen maken met elkaar afspraken over hoe voor elke leerling zo goed mogelijk passend onderwijs kan worden gerealiseerd.

In het kader van de Wet op Passend Onderwijs moet iedere basisschool een schoolondersteuningsprofiel (SOP) vaststellen. Hierin staat beschreven welke extra ondersteuning de school kan bieden en hoe deze georganiseerd is. Dit document is opgesteld in het voorjaar van 2015 en is twee jaar geldig.

Gezien de fusie op 1 augustus 2016 van basisschool Donatushof en basisschool Mikado tot Jenaplan IKC Donatushof hebben we dit schooljaar met twee schoolondersteuningsprofielen te maken.

SchoolondersteuningsprofielDonatushofMei15
SchoolondersteuningsprofielMikadoJuni2015

In het voorjaar van 2017 wordt het nieuwe schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Het nieuwe ondersteuningsprofiel zal uiteraard één profiel zijn.

Please activate some Widgets.