Monumentje voor Jim


Het was een bijzonder en ontroerend moment voor iedereen, de onthulling van het monumentje voor Jim. Met de middelen die door ouders en kinderen van ons IKC zijn opgebracht is het kunstwerk voor Jim voor aan de muur op het plein van de locatie Flierenhofstraat gerealiseerd. Er wordt hiermee tegemoet gekomen aan de behoefte om ons Jim blijvend te kunnen herinneren. Deze week wordt het monument bevestigd. In aanwezigheid van
Eva en André, de ouders van Jim, de kinderen van de Sering en de beste vriendjes van Jim en de ouders van deze kinderen werd het beeld onthuld en werd er op een passende manier bij stilgestaan. We hebben ervaren dat de gezamenlijkheid hierbij, hoe moeilijk ook, ook nu weer troost kon bieden.

Please activate some Widgets.