IKC raad


In schooljaar 2018-2019 wordt de IKC-raad opgericht.
De IKC-raad is een nieuwe vorm van medezeggenschap, waarin MR en Oudercommissie beide zitting nemen.
Tot het moment van oprichting verloopt de inspraak via MR en GMR; Oudercommissie en Cliëntenraad.

Please activate some Widgets.