IKC raad


In het licht van de ontwikkeling van het “Jenaplan Integraal Kindcentrum” is het een logische stap dat de medezeggenschap van opvang en onderwijs ook de verbinding en samenwerking zoekt. Daarom is sinds schooljaar 2018 – 2019 de medezeggenschapsraad (MR) en de oudercommissie (OC) samengegaan in een zogeheten IKCraad. Dit betekent dat onderwerpen die zowel opvang als onderwijs aangaan gezamenlijk worden besproken. Uiteraard daarbij rekening houdend met ieders wettelijke verplichtingen en kaders. De MR en de OC kent immers andere advies- en instemmingsrechten.

Wij zijn heel blij met deze ontwikkeling omdat de voortgang van het Kindcentrum hiermee nog verder ontwikkeld wordt.

De IKCraad is op dit moment nog te bereiken via de volgende mailadressen:

Oudercommissie: ocdonatushof@delinge.nl
Medezeggenschapsraad: mrdonatushof@delinge.nl

De IKCraad bestaat uit de volgende ouders van kinderen van zowel de opvang als de basisschool en teamleden.

Ouders: Mirjam Verdonkschot, Marije Peters, Femke Klomp, Manon Bomer, Erna Lucassen en Esther Groenenberg.
Vanuit het team basisschool: Manon Bremer, Heidi Visser, Mirte Brouwer, Marieke Roelofs
Vanuit het team opvang: Sabine Wiltink

Secretaris: Marieke Roelofs
Voorzitter: Mirjam Verdonkschot

Please activate some Widgets.