Kinderraad


De kinderraad komt 10 keer per jaar bij elkaar en bespreekt allerlei punten met de directie.
De kinderraad bestaat uit kinderen van groep 5 tot en met groep 8: uit iedere midden- en bovenbouwgroep zit één vertegenwoordiger in de kinderraad.

Bij de start van het nieuwe schooljaar is er in alle midden- en bovenbouwgroepen aandacht voor de Kinderraad en worden er nieuwe kinderen gekozen om het komende jaar zitting te nemen.

De kinderraad is in gesprek met de directie op donderdagochtend, 8.30 uur – 9.15 uur. Dit schooljaar zijn de vergaderingen op 28 september, 26 oktober, 23 november, 22 december, 18 januari, 22 februari, 22 maart, 19 april, 24 mei en 21 juni.

Verslagen Kinderraad 2018 – 2019

Kinderraad Donatushof ( 13 september 2018)

Archief verslagen Kinderraad 2017-2018
VerslagKinderraad 5(240518)
VerslagKinderraad 4(080218)
VerslagKinderraad 3(231117)
Verslag Kinderraad 2(261017)
Verslag Kinderraad 1 (220917)

 

 

 

Please activate some Widgets.