Het team


Op Jenaplan IKC Donatushof werken: 27 stamgroepleiders, 5 pedagogisch medewerkers, een intern begeleider, een conciërge, een administratief medewerkster, drie onderwijsassistentes, drie vakleerkrachten gymnastiek en een schoolleider.

 

 

Please activate some Widgets.