Stamgroepen


Het onderwijs voor de kinderen van Jenaplan IKC Donatushof wordt verzorgd op twee locaties.
Al onze stamgroepen dragen de naam van een boom of een struik, samen vormen we een heel gevarieerd bos.

Via de volgende link kunt u het document bekijken waarin staat waar de verschillende groepen te vinden zijn en welke leerkrachten er, op welke dag, voor de groep staan.

Indeling stamgroepen schooljaar 2017-2018

 

Informatieboekjes
In de informatieboekjes die we aan het begin van het schooljaar delen met ouders leest u allerlei praktische informatie over het reilen en zeilen binnen de stamgroepen. U kunt de informatieboekjes ook op de website inzien.

Flierenhofstraat:
Zo gaat dat in de Onderbouw 2017-2018
Zo gaat dat in de Middenbouw 2017 2018
Zo gaat dat in de Bovenbouw 2017 2018

dr. Hoijngstraat:
Zo gaat dat in het Fluitenkruid 2017 2018
Zo gaat dat in de Goudenregen 2017-2018
Zo gaat dat in de Populier 2017 2018

Please activate some Widgets.