Stamgroepen


Het onderwijs voor de kinderen van Jenaplan IKC Donatushof wordt verzorgd op twee locaties.
Al onze stamgroepen dragen de naam van een boom of een struik, samen vormen we een heel gevarieerd bos.

Via de volgende link kunt u het document bekijken waarin staat waar de verschillende groepen te vinden zijn en welke leerkrachten er, op welke dag, voor de groep staan.

indeling stamgroepen schooljaar 2019-2020. pdf

Informatieboekjes
In de informatieboekjes leest u over allerlei praktische informatie over het reilen en zeilen binnen de stamgroepen.

Zo gaat dat in de Onderbouw 2019-2020
Zo gaat dat in de Middenbouw 2019-2020
Zo gaat dat in de Bovenbouw 2019-2020

Please activate some Widgets.